1. Education
Send to a Friend via Email
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

The 2010 World Cup - Ganbare Nippon!

By

The 2010 World Cup - Ganbare Nippon!

The 2010 World Cup will be opening in South Africa on June 11. I was fortunate to attend three games at the 2002 World Cup when Japan and South Korea co-hosted the tournament. My hometown, Kobe, was one of the host cities. Since I had never been to an international soccer game, I was so impressed and excited about the games and the atmosphere. I even got to watch Brazil play. It was nice to see so many different nationalities in Kobe, too. I found it funny that the familiar announcements on the trains were bilingual (English/Japanese) during the games. I hope Japan does well in this tournament and makes it to the second round. "Ganbare Nippon!"

Japanese Translation

2010ワールドカップ - がんばれ日本!

2010ワールドカップが6月11日に南アフリカで始まります。2002年に日本と韓国がワールドカップを共同開催したとき、私は幸運なことにも3試合を見に行くことができました。私の実家のある神戸が、開催都市のひとつだったのです。私はサッカーの国際試合を見るのは初めてだったので、試合やその雰囲気にとても感動し、わくわくしたものでした。ブラジルの試合も見ました!神戸に様々な国の人々が訪れているのを見るのは、なんだかうれしかったです。試合開催中は、いつものなじみのある電車の車内放送が、二ヶ国語(英語と日本語)でなされているのが、おかしかったです。今回の試合で、日本チームが健闘し、決勝トーナメントに進出することを祈っています。がんばれ、日本!

Romaji Translation

2010 waarudo kappu ga roku-gatsu juuichi-nichi ni minami afurika de hajimarimasu. 2002-nen ni nihon to kankoku ga waarudo kappu o kyoudou kaisai shita toki, watashi wa kouunna koto nimo san shiai o mini iku koto ga dekimashita. Watashi no jikka no aru koube ga, kaisaitoshi no hitotsu datta no desu. Watashi wa sakkaa no kokusai jiai o miru nowa hajimete datta node, shiai ya sono fun'iki ni totemo kandoushi, wakuwaku shita mono deshita. Burajiru no shiai mo mimashita! Koube ni samazamana kuni no hitobito ga otozurete iru no o miru nowa, nandaka ureshikatta desu. Shiai kaisaichuu wa, itsumo no najimi no aru densha no shanai housou ga, nikakokugo (eigo to nihongo) de nasarete iru noga, okashikatta desu. Konkai no shiai de, nihon chiimu ga kentoushi, kesshou toonamento ni shinshutsu suru koto o inotte imasu. Ganbare, Nippon!

Note: The translation is not always literal.

Beginner's Phrases

I was fortunate to attend three games.

  • Watashi wa kouunna koto nimo san shiai o mini iku koto ga dekimashita.
  • わたしは こううんなことにも さんしあいを みにいくことが できました。
  • 私は幸運なことにも3試合を見に行くことができました。

©2014 About.com. All rights reserved.