1. Education
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Tsukimi – Moon Viewing

By

Tsukimi – Moon Viewing

Tsukimi – Moon Viewing

Tsukimi is an annual Japanese event in appreciation of the full moon. It falls on the night of August 15 (of the lunar calendar), as the full moon in the clear autumn sky is quite beautiful. The date changes every year in the solar calendar, this year it falls on September 12th. Tsukimi-dango (rice dumplings), susuki (Japanese pampas grass) and autumn fruits are offered to the moon. When the Japanese see the full moon, they see an image of a rabbit making rice cakes (mochi). I still try to look for the shape of the rabbit in the full moon, like I did as a child. Macdonald's in Japan has been offering a, "tsukimi-burger," which has an egg inside and represents the moon, as a seasonal menu item since 1991.

Japanese Translation

月見

月見とは、満月を鑑賞する日本の年中行事の一つです。旧暦では8月15日ですが、現在使われている太陽暦では、毎年日にちが変わり、今年は9月22日にあたります。澄んだ秋空に浮かぶ満月は、とても美しく見えるものです。月見には、月見団子や、すすきの穂、季節の果物などを飾って、月に供えます。日本人は、満月に、兎がもちをついている姿を重ねます。私も、子供のときにそうしたように、満月を見ると、つい兎の形を探してしまいます。日本のマクドナルドでは、1991年から毎年季節限定メニューとして、「月見バーガー」が販売されています。

Romaji Translation

Tuskimi towa, mangetsu o kanshousuru nihon no nenjuu gyouji no hitotsu desu. Kyuureki dewa hachi-gatsu juugo-nichi desu ga, genzai tsukawareteiru taiyoureki dewa, maitoshi hinichi ga kawari, kotoshi wa ku-gatsu nijuuni-nichi ni atarimasu. Sunda akizora ni ukabu mangetsu wa, totemo utsukushiku mieru mono desu. Tsukimi niwa, tsukimi-dango ya, susuki no ho, kisetsu no kudamono nado o kazatte, tsuki ni sonaemasu. Nihon-jin wa, mangetsu ni, usagi ga mochi o tsuiteiru sugata o kasanemasu. Watashi mo, kodomo no toki ni sou shita youni, mangetsu o miru to, tsui usagi no katachi o sagashite shimaimasu. Nihon no makudonarudo dewa, 1991-nen kara maitoshi kisetsu gentei menyuu to shite, "tsukimi-baagaa" ga hanbai sarete imasu.

Note: The translation is not always literal.

Beginner's Phrases

The full moon in the clear autumn sky is quite beautiful.

  • Sunda akizora ni ukabu mangetsu wa, totemo utsukushiku mieru mono desu.
  • すんだあきぞらに うかぶまんげつは、とてもうつくしく みえるものです。
  • 澄んだ秋空に浮かぶ満月は、とても美しく見えるものです。

©2014 About.com. All rights reserved.