1. Education

Articles related to eikou

How to write glory in Japanese kanji - Japanese word for glory
kanji · kanji for tattoos · kanji for glory · eikou. 50 Popular Kanji (2). Glory (Eikou) Listen to the pronunciation of "Eikou". Previous Index Next. 50 Popular Kanji: (1),  ...
http://japanese.about.com/library/bl50kanji2_eikou.htm
Popular Kanji for Tattoos - Part 2 - Japanese Language - About.com
Generosity (Kandai), Glory (Eikou). Gorgeous (Gouka), Hallucination (Genkaku). Harmony (Chouwa), Hero (Eiyuu). Imagination (Souzou), Jealousy (Shitto).
http://japanese.about.com/library/weekly/aa120200.htm
Japanese Baby Names for Boys - E - Japanese Language - About.com
Ei. Eiichi. Eigo. Eiji. Eiki. Eikou. Eisaku. Eisei. Eisuke. Eita. Eito. Eiya. Emori. Engo . Enya. Etsuo. Etsushi. Etsuya. More Boys' Names. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ...
http://japanese.about.com/library/blboysname_e.htm
How to write glory in Japanese - glory in Japanese kanji
Reading, Meaning. hanei, prosperity. eiyo, honor. eikou, glory. eiyou, nutrition. Previous Kanji Next Kanji · Kanji Archives. New posts to the Japanese Language  ...
http://japanese.about.com/library/blkod450.htm

©2014 About.com. All rights reserved.